kaldenbroek

Ten noorden van Grubbenvorst, in het dorpje Lottum in Noord-Limburg ligt het laaggelegen natuurgebied ‘het Kaldenbroek’. Het is een verlande, oude Maasmeander. Bossen van elzen, berken en populieren wisselen af met schrale graslanden. Door het gebied vloeit de Molenbeek van Lottum die samen met de Siebersbeek even ten zuiden van Lottum uitmondt in de Maas. Het domein Huize Kaldenbroek is eigendom van Stichting Limburgs Landschap. Het is een mooi rustig gebied, waar je heel bijzondere planten en dieren tegenkomt. Met name de graslanden zijn waardevolle gebieden met veel zeldzame rode-lijstsoorten. Zeker een wandeling waard. Kasteel Kaldenbroek stamt uit circa 1394 en sindsdien is het veelvuldig verbouwd. Het huidige hoofdgebouw oogt als twee aan elkaar gebouwde boerderijen. In de muren is veel mergel verwerkt van voorgaande verbouwingen. Van de grachten zijn kleine delen nog herkenbaar.  Het kasteel ligt midden in de stilte van een beschermd natuurgebied. Momenteel is het kasteel in gebruik als vakantiewoning. Op het terrein van het landgoed Kaldenbroek vindt je naast het kasteel Kaldenbroek dus ook het knechtenhuis maar ook een theetuin en een ayuverdisch centrum.

De oudste vermelding is uit 1394 toen Alart Vleck het in leen kreeg van de Hertog van Gelre. Zijn dochter Gertruid trouwde met Daniel van Goor, waarna hun zoon Alard in 1442 ermee werd beleend. Aan diens zoon Gerrit van Goor werd het in 1493 beleend. Wederom een Alard erfde dit in 1502; uit zijn huwelijk met Ursula van Wittenhorst werd Adolf als oudste zoon opvolger. Omstreeks 1580 overleed deze laatste en verviel het aan zijn zoon Alard. Toen deze omstreeks 1605 kinderloos overleed vererfde het uiteindelijk aan een tante (Anna van Goor) die getrouwd was geweest met Ivo Hoen van Cartiels. Uiteindelijk kreeg Catharina van Goor het via erfenis en haar zoon Willem Lodewijk van Efferen werd er in 1671 mee beleend. In 1687 werd het via een veiling verkocht aan Philip Carel van Wylich, baron van Lottum, die ook heer van Lottum was. Aangezien deze grote schulden had nagelaten werd het wederom verkocht in 1755. Koper was Hendrik Leopold van Baexem. Begin 1800 werd zijn kleinzoon Philip Ernest de la Marck eigenaar. Deze verkocht het aan Pieter Joannes Schraven uit Broekhuizen. Na het overlijden van hun kinderen werd het in 1910 verkocht aan de zusjes van Haeff, die het in 1936 doorverkochten aan hun broer A.M.J.J. van Haeff. In 1970 verkocht deze het met 57 hectare grond aan projectontwikkelaars die hun zin niet kregen (5.000 recreatiehuizen) en het doorverkochten. Na restauratie door de koper W. Joosten verkocht deze het in 1986 door aan de familie Siepermann. Het westelijk deel met schuur werd in 2003 verkocht aan A. Peters en M. Stoot. Het kasteel is nu van Het Limburgs Landschap en dient als vakantiewoning.

We hopen je snel te mogen begroeten.

Klik hier voor de prijzen!

dietrich & annette